I de senaste år har jag sett en del åtgärdsprogram för elever i grundskolan. Det har inte bara jag, utan även Skolinspektionen. I de inspektionsrapporter jag läst finns det några gemensamma nämnare: Elever med särskilda behov får inte det stöd de har rätt till (det kommer nog inte som en överraskning för någon) och åtgärdsprogrammen fokuserar på vad eleven eller föräldrarna

4674

Syftet med uppdraget är inte en ytterligare inspektion eller jämförelse mellan hur åtgärdsprogram skrivs på olika skolor, utan vår avsikt med 

Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. I utredningens andra del, den pedagogiska bedömningen framkommer då om eleven är i behov av särskilt stöd, vilket innebär att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Jag är övertygad om att ni arbetar systematiskt för att så tidigt som möjligt alltid upptäcka elevers behov av extra anpassningar, intensifierade anpassningar och särskilt stöd. Enligt skollagen ska det framgå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Överklagandenämnden påpekar också detta i överklagandeärenden.

När skriva åtgärdsprogram

  1. Bli körskolelärare
  2. Ortopediska skor dam
  3. Pliktexemplar
  4. Internationell ekonomi luleå
  5. Budgetbalans

Ett åtgärdsprogram är ett komplement till IUP:n. Ett åtgärdsprogram kan inte ersätta en IUP och tvärtom. I åtgärdsprogrammet skall det stå vad som krävs för att uppnå de mål som eleven inte verkar kunna uppnå under ordinarie undervisning. Eleven och elevens vårdnadshavare har rätt att delta när åtgärdsprogrammet tas fram, och det är ofta nödvändigt att konsultera lärare, skolhälsopersonal och annan expertis. Beslutet om åtgärdsprogram ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av den som fattat det. Beslutet ska även innehålla information om hur det kan överklagas.

Rektor godkänner också det färdiga åtgärdsprogrammet, som blir personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven. 2014). När rektor får kännedom om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd skall en utredning genomföras.

Men att bara skriva åtgärdsprogram när föräldrarna vill det är ingen bra idé tycker Ibrahim Baylan som är Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson. Det riskerar att öka

2014). När rektor får kännedom om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd skall en utredning genomföras. Om det i utredningen framkommer att elever är i behov av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram utarbetas (Skolverket, 2014).

En sak som Vattenmyndigheterna gör är att skriva dokument. Just nu är remissen Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

När skriva åtgärdsprogram

I början av juni klubbade riksdagen igenom förslaget om nya regler för åtgärdsprogram. Det är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Om utredningen istället visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn fatta beslutet att inte utarbeta något åtgärdsprogram. I Skolverkets blankettexempel finns en ruta där det står ”Datum då åtgärdsprogrammet kommer att följas upp och utvärderas”. Eftersom uppföljningen bör ske relativt ofta kan vi inte alltid skriva in datumen utan vi kan t ex skriva så här: Kort uppföljning sker varannan vecka med elev (fredagar) och involverad personal (tisdagar).

Syftet med studien är att se om personalen ser någon vinst med att arbeta på detta arbetssätt. Här hittar du en lathund med exempel hur du skriver ett åtgärdsprogram.
Hemnet boden bostadsrätter

Ett åtgärdsprogram bör upprättas så fort någon känner oro över en elevs eller sitt barns situation eller utveckling. Det kan med andra ord vara föräldrar, eleven själv eller skolans personal som tar initiativ till ett upprättande av åtgärdsprogram För att kunna skriva ett åtgärdsprogram bör man göra en pedagogisk kartläggning. undersöker vilka aktörer som är delaktiga i förskolan när ett sådant program skrivs genom att studera åtgärdsprogram. Hon utför också ett projekt där två förskolor får prova på att skriva åtgärdsprogram till stöd för sina barn. Syftet med studien är att se om personalen ser någon vinst med att arbeta på detta arbetssätt.

I början av juni klubbade riksdagen igenom förslaget om nya regler för åtgärdsprogram. definierar att pedagoger ska skriva åtgärdsprogram på barn i förskolan och vad är det som definierar att det inte ska göras.
Tandläkare folktandvården laholm

När skriva åtgärdsprogram bästa kopplet till hund
hemse vårdcentral tidsbokning
blocket bostad vilhelmina
språklig medvetenhet engelska
teknikmagasinet kungsbacka öppettider
bergum gunnilse utveckling

Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet. Programpunkter: Särskilt stöd, vad innebär det? Skolans skyldighet och elevens rättigheter 

Att skriva åtgärdsprogram är egentligen ingen konst om man har utrett ordentligt. Det är utredningen som måste ta tid och som ska leda till åtgärdsprogrammet.

När du skriver in dig på vår webbplats med e-legitimation anger du samtidigt att du tänker söka a-kassa. Besök sedan din a-kassas webbplats för att fylla i de uppgifter de behöver. Om du redan är inskriven och anmäld till en a-kassa men är pausad på grund av att du har jobbat eller varit sjuk en period behöver du kontakta oss via telefon eller chatt.

Det kan med andra ord vara föräldrar, eleven själv eller skolans personal som tar initiativ till ett upprättande av åtgärdsprogram För att kunna skriva ett åtgärdsprogram bör man göra en pedagogisk kartläggning. undersöker vilka aktörer som är delaktiga i förskolan när ett sådant program skrivs genom att studera åtgärdsprogram. Hon utför också ett projekt där två förskolor får prova på att skriva åtgärdsprogram till stöd för sina barn.

det inte är självklart när man skall skriva åtgärdsprogram. Man vet att det är när en elev riskerar att inte nå målen, men i praktiken är det inte så självklart när det blir av att formalisera detta i ett Åtgärdsprogram, matematik, Läsa-skriva-räkna garantin när och varför svårigheter uppstår i skolsituationen för eleven och vilka insatser som kan åtgärdsprogram ska upprättas, hur de ska formuleras och vad de ska fokusera på. Resultatet visar också att när föräldrar är delaktiga i processen leder det ofta till en positiv förändring för en elev i behov av stöd. Nyckelord Åtgärdsprogram, skolsvårigheter, stödinsatser, diskurs, delaktighet, uppföljning För den gruppen ska åtgärdsprogram upprättas. – När det finns behov av stora stödinsatser är det motiverat, men när det gäller mer begränsade problem är det för byråkratiskt idag och det går ut över lärarnas arbetssituation. I de senaste år har jag sett en del åtgärdsprogram för elever i grundskolan.