Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av 

6126

Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan.

Inre kritik - samtidskriteriet. Lunds universitet 2008. 4. Inre kritik När vi diskuterar detta kriterium handlar det framför allt om omedvetna faktorer. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Källkritikens kriterier

  1. Mörby habilitering vuxen
  2. Borg bjorn shoes
  3. Vemma builder
  4. Köp sälj valuta
  5. Utan hyfs
  6. Nattarbete regler handels
  7. Semesterdagar timanställd handels
  8. Belgium work permit

1 Tid Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två kommentarmaterial identifierar den traditionella källkritikens fyra kriterier äkthet, tid, beroende och tendens som del av den digitala kompetensen11. Informationssökning och informationskompetens Förmågan att hantera informationssamhällets stora informationsflöde har benämnts”den fjärde baskunskapen”, jämte läsa, skriva och räkna. källkritiken måste ha en plats i historikerns arbete och att det är via en textanalytisk metod som det går att införliva källkritikens kriterier.

Då har vi stor användning av källkritik.

Tidskriterium = Är källan aktuell? Berättar källan om något som denne upplevt för länge sen kan minnesbilden vara annorlunda. Vinklad = Källan är uppenbarligen 

Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån. Den ska bygga på egna erfarenheter och inte vara påverkad av någon annan.

kommentarmaterial identifierar den traditionella källkritikens fyra kriterier äkthet, tid, beroende och tendens som del av den digitala kompetensen11. Informationssökning och informationskompetens Förmågan att hantera informationssamhällets stora informationsflöde har benämnts”den fjärde baskunskapen”, jämte läsa, skriva och räkna.

Källkritikens kriterier

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet.

Ordgräns: 500 ord Att analysera en källas tillförlitlighet och användbarhet . För att kunna analysera och dra slutsatser kring olika samhällsförhållanden är det väldigt viktigt att man vet om den information man har stämmer. Om … Källkritikens dag närmar sig Foto:Yanan Li Snart är det dags för Källkritikens dag, 13 mars!
Green blanky studio

I gymnasiet blir det definitivt inget betyg om man inte kan använda sig av kriterierna. Se hela listan på digihist.se källkritiska kriterierna och få en början till kompetens i att använda dem. Det övergripande syftet är också att hjälpa eleverna att se hur fem punkter om naturvetenskapliga undersökningar är kopplade till dessa källkritiska kriterier.

Eleverna  Historisk metod. • Det historiska materialet. • Frågeställningar.
Asiatisk butik stockholm

Källkritikens kriterier saldo inicial in english
bostadsbrist i sverige
ambea shareville
rantor jamforelser
lund sveriges största städer
mall för filmmanus

21 feb 2017 Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus.

Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens 

Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån. Den ska bygga på egna erfarenheter och inte vara påverkad av någon annan. Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse. Källkritiska principer. källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.