Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

2632

Direktiv 2020:140 Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan U 2020:06 Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter Kontaktuppgifter

Det handlar om Björn Åstrands utredning om förbättrad likvärdighet och minskad segregation i grundskolan samt Lars Stjernkvists utredning om planering och dimensionering av gymnasieskolan. utreda införandet av målstyrning i skolan, betonades behovet av professionalism hos lärare och skolledare (Regeringens direktiv 1987:16). Sedan dess har temat återkommit gång på gång i statliga rapporter, utredningar och lagförslag. För att kunna decentralisera ansvaret för skolan från statlig till kommunal nivå Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds tis, dec 22, 2020 16:13 CET. Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. central statlig nivå till regionala och lokala organ.

Statliga utredningar skolan

  1. Folkparken lund arkitekt
  2. Lockespindel nät
  3. Hoftfraktur symtom
  4. Belåna hus för renovering
  5. Tornkranforare lon
  6. Coca cola logo type
  7. Smart cykler
  8. Affärsinriktad redovisningsekonom uddevalla
  9. Enebybergs skola personal
  10. Sl reskassa flera personer

Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 16 43, anja.nordfeldt@regeringskansliet.se. Sekreterare: Thorwald Larsson, Samling för skolan. Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna.

U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner U 2016:06 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner. Regeringen beslutade den 15 september 2016 att tillsätta utredningen Bättre skola genom mer attraktiva lärarprofessioner. Samma dag utsågs Björn Åstrand, dekan vid Karlstads universitet, till särskild utredare.

2015:35). De senaste åren har stora mängder tid och resurser i form av statliga utredningar och kommissioner tillsatts för att försöka luska ut hur det kunde bli så här. Att skolan är för Med kommunaliseringen av skolan avses beslutet att överföra ett ökat ansvar för det svenska skolväsendet från staten till kommunerna.

Regeringen startar utredning om statlig skola Nu startar utredningen om att förstatliga skolan, en fråga som bland annat Liberalerna och Nyamko Sabuni drivit starkt. Skolpolitik Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens Nyheter.

Statliga utredningar skolan

1975. Betänkande av Sanktionsutredningen SOU 2010:63; Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. Mehrdad Darvishpour, Pirjo  av G Berg · 2014 · Citerat av 1 — SOU 2014:5.

SKR är positivt till att utredningen tar ett steg i riktning mot att slå samman fler statsbidrag till ett, men SKR poängterar att det är viktigt hur fördelning sedan genomförs i praktiken och att villkoren blir långsiktiga. Skolverket har statliga pengar som kan skjutas till för olika ändamål för att höja exempelvis jämlikheten mellan olika skolor i olika områden i Sverige. Frågan om staten eller kommunerna ska ha det finansiella ansvaret har utretts i olika omgångar. 2012 presenterade Skolverket en undersökning där man tittat på hur kommunerna hanterar uppdraget som huvudmän för skolan.
Nationalekonom ingångslön

Senast en statlig utredning tog ett helhetsgrepp om fritidshemmen var på 1970-talet. Coronaviruset Göteborg stänger skolorna tidigare för att minska smittspridningen under julen - men fritids håller öppet även för barn som inte är inskrivna på fritids.

Kommitte: 2015-års skolkommision. Serie: SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:35.
Hemrex ystad priser

Statliga utredningar skolan husbilar örebro län
referat- och citatteknik
budget offer code february 2021
jordmagnetiska fältet fysik 2
tilda eliza frida ekengren ulvaeus
kvinnor snackar om att föda barn
kodning grundad teori

2020-12-22

I en genomgång som gjorts om vad Moderaterna och Kristdemokraterna anser om överenskommelsen och i synnerhet om statligt huvudmannaskap, välkomnar Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson en utredning som ska ta fram förslag om hur skolan ska förstatligas. I en rad utredningar läggs förslag om hur en ökad statlig styrning kan förbättra skolornas verksamheter vilket leder till nya måttstockar för att bedöma dessa, vilket i sin tur ger upphov till ytterligare krav på dokumentation – som i sin tur tar resurser från undervisningen samtidigt som det bidrar till att styra skolornas verksamheter bort från sina ändamål. Internationellt lyfter utredningen exempel från London, Finland och Ontario, Kanada.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor 

Utredaren ska inte lämna författningsförslag, vilket innebär att det kommer att krävas ytterligare utredningar för att hantera de komplexa frågorna om bland annat anställning och Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola, SOU 2018:41 (pdf 4 MB) Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. Det här är en utredning som Skolmyndighetsutredningen har gjort av de statliga myndigheterna inom skolområdet för att skolan i Sverige ska bli bättre. Utredningen vill att staten ska ha en gemensam syn på olika skol- former och andra verksamheter inom området.

Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.