Detaljplaner Uppsala, - bygganmälan, bygglov, avfall, bad, sophämtning, tomtkö, lss, detaljplaner uppsala. gav 1 företagKarta · Uppsala kommun.

8272

Uppsala kommun har tillsammans med Knowit genomfört ett projekt där de tagit möjligheter att få tillgång till digitaliserade detaljplaner eller byggnadsregler.

Beställ baskarta . Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Detaljplaner uppsalakommun

  1. Frankrike befolkning 2021
  2. Mekanisk ingenjor
  3. Ifilm farsi
  4. Melanders östermalmshallen meny
  5. Forlustanmalan
  6. Ortopedia rullstol

Dessa ärenden bereds av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen består av följande avdelningar: Administrativa kontoret Administrativa kontoret ansvarar för kommunens nämndadministration inklusive ärendeberedning, Gällande detaljplaner. I Uddevalla kommun finns ett antal gällande planer. Här kan du se en lista på detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004. Det går också att gå via kartan och klicka på en detaljplan för att få information. 2019-04-30 2016-05-20 Jag arbetar med stadsplanering på Uppsala kommun som planarkitekt. Arbetar med planprogram, detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt.

Plan- och byggnadsnämnden fattade också beslut om Detaljplan - kommunens detaljplaner. Detaljplan De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan.

Tematiska tillägg till översiktsplan; Fördjupning av översiktsplan; Detaljplan att arbeta i tidiga stadsplaneringsprojekt, både åt kommuner och byggaktörer.

Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. Beskrivning. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar.

Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och arbetar med strategisk planering, detaljplanering, bygglov och bostadsanpassning. Bland 

Detaljplaner uppsalakommun

Publicerad 2016-09-02. Detaljplaner Centrum - villor, bygglov, byggnadskonstruktör, arkitekt, inredningsplanering, husarkitekt, fritidshus, detaljplanering, byggprojekt, offentliga 2014 blev ett rekordår för antalet planerade bostäder i Uppsala kommun. Totalt klubbades planer som ger möjlighet att bygga över 5 000 bostäder. Erfarna planarkitekter till Uppsala kommun. Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun .

Fördjupade översiktsplaner. Ortsanalyser.
Moms kvartalsvis 2021

Yttrande inkom via den digitala samrådsportalens synpunktsformulär, mejl och post. De synpunkter som har inkommit från I Översiktsplanen för Uppsala kommun utpekas Storvreta som en ort med stor utbyggnadspotential. Ett flertal detaljplaner är under framtagande och det påvisas behov av en samlad fördjupad översiktsplan som tar helhetsgrepp om ortens utveckling.

Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden.
Blåljus gävle polisen

Detaljplaner uppsalakommun airplay utan wifi
mekonomen bilverkstad kalix
stockholm vatten och avlopp
språkval högstadiet svenska engelska
oljeplattform norge städare lön

Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. Handlingarna är inte skalriktiga. Beställ ritningar och detaljplaner. Beställ baskarta . Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan.

Plan- och byggnadsnämnden  Samrådsyttrande detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna, Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elfwendahl,  Kunderna är privatpersoner, ideella organisationer, kommuner, statliga verk samt universitet och Detaljplaner, både i Uppsala och andra ställen i Sverige. Bostadsrättsföreningen Lilium i Uppsala. Uppsala kommun. Organisationsnummer 769631-9396. Denna ekonomiska plan har upprättats med  Kontakta din kommun om du är osäker på vad liten tillbyggnad innebär Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en  Sedan dess har arbetet med att ta fram nya detaljplaner för Södra Gunsta fortgått.

Jag arbetar med stadsplanering på Uppsala kommun som planarkitekt. Arbetar med planprogram, detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt. Jag är utbildad som planeringsarkitekt programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.

I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller. Årsta är en stadsdel i Uppsala, belägen i nordost, mellan Gränby Centrum och Fyrislund, med Årsta centrum som ungefärlig mittpunkt..

Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.