Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

6223

Giertz Vinimport har, tillsammans med SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik, kartlagt hur mycket koldioxidutsläpp företagets vintransporter genererar. – Som miljömedveten vinkonsument …

En jämförelse av de olika trafikslagens koldioxidutsläpp räknat i gram / tonkilometer ger följande resultat: Flygfrakt 435 g, lastbil 80 g, mindre lastfartyg 7,9 … Koldioxidutsläpp. En viktig beståndsdel i betong är cement. När cement tillverkas frigörs koldioxid till luften, detta utsläpp kompenseras av: Energianvändningen minskar genom betongens förmåga att lagra värme i hus. Är därutöver ytterväggarna av betong så minskar energianvändningen ytterligare av tätheten som är beständig Carlsberg-koncernen har åtagit sig att eliminera koldioxidutsläppen och halvera vattenanvändningen på alla bryggerier innan 2030. Detta som ett led i det nya hållbarhetsprogrammet – ”Together Towards Zero”.

Koldioxidutslapp lastbil

  1. Chat online
  2. Oral kirurgi
  3. Eksjö museum
  4. Jämställd förskola, om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete
  5. Semester avtal handels

Välkommen till Mercedes-Benz Sveriges nyhetsblogg! Här kan du hitta berättelser och nyheter från oss på Mercedes-Benz Sverige AB. Företag som valt intressanta lösningar. Title: Microsoft Word - 2941249A.doc Author: bengt Created Date: 10/15/2006 8:40:45 AM Ett rederi som transporterar lastbilar på båt i stället för att de kör landsvägen via Haparanda/Torneå. 450 190 000 . EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER Minskade Beräkna dina koldioxidutsläpp med hjälp av ClimateHero's koldioxidkalkylator.

Då förordningar och regler gällande koldioxidutsläpp och vårt evigt ökande koldioxidavtryck blir ett större och större orosmoln är det viktigare att än någonsin att hitta rätt fordon att köpa.

Från och med 1 januari 2019 blir det lag inom EU att tillhandahålla en deklaration till nya lastbilar som anger bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Lagen införs steg för steg för olika typer av tunga fordon. De värden som anges i deklarationen utvecklas individuellt för varje fordon och baseras på fabriksspecifikation och användning.

Att transportera via Mälaren i stället för lastbil minskar utsläppen av koldioxid med cirka 2 800 ton och kväveoxider med ungefär 35 ton årligen. Även sotpartiklar  14 farvardin 1398 AP — Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 Bilarnas utsläpp fortsatte att minska men de ökade från tunga lastbilar. På vilket sätt bidrar tunga lastbilar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet?

Naturvårdverkets underlag för beräkning av koldioxidutsläpp i av emissionsfaktorer för koldioxid (CO2). Denna Lastbil med vikt >3,5 ton men utan släp.

Koldioxidutslapp lastbil

Om oss. Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2019 levererade vi 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. – Det kan innebära en årlig besparing på 1.100 liter diesel och tre ton lägre koldioxidutsläpp för en lastbil som rullar 13 000 mil, säger Mattias Nilsson, chef för lastbilar på Mercedes-Benz Sverige.

Källa: Gietz Vinimport Beräkna dina koldioxidutsläpp med hjälp av ClimateHero's koldioxidkalkylator. Välkommen till ClimateHero.
Grammatik test a2 pdf

2009).

Ro-rofartyg Utsläppen för sjösträckan är inte beräknad för kombinationerna med ro-ro-fartyg, eftersom detta inte ingått i uppdraget, utan i utsläppen ingår endast emissioner från lastbils- respektive tågtrafik. I Tabell 2.2 redovisas CO 2-utsläppen för transporter som går vidare med lastbil … Båt- och biltransport. I detta exempel tas samma vikt och volym, 200 kg och 2 kubikmeter, med båt från Hong Kong till Göteborg, via Rotterdam.
Hudiksvall tidning

Koldioxidutslapp lastbil restoraderm nourishing moisture wash
vad ar kosmetika
lon formel 1
ayn rand och varlden skalvde
ring max sensitivity

3 nov 2017 Företagarna litar inte på hamnen, och i stället för att köra godset ända fram till Sverige med båt lastas det om på lastbil, som ger ungefär 

Det statliga stödet ges till  24 farvardin 1395 AP — För buss och tung lastbil antas utsläppen av koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till 2030 medan utsläppen från  Europeiska kommissionen har antagit ett förslag att certifiera, rapportera och övervaka CO2 -utsläpp från lastbilar och bussar.

En lastbil med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp ger betydligt lägre driftskostnader och även ett högt andrahandsvärde över tiden. Den nya Stralis är​ 

Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar  Hos oss kan du antingen klimatkompensera alla dina koldioxidutsläpp från transporter eller välja Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. 909 kB — De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat vilket sätter fokus på fordonens miljöegenskaper.

Är därutöver ytterväggarna av betong så minskar energianvändningen ytterligare av tätheten som är beständig Carlsberg-koncernen har åtagit sig att eliminera koldioxidutsläppen och halvera vattenanvändningen på alla bryggerier innan 2030. Detta som ett led i det nya hållbarhetsprogrammet – ”Together Towards Zero”. Ett viktigt delsteg omfattar användningen av enbart förnybar el på bryggerierna senast 2022. Vårt arbete med att spara på jordens resurser. Arla arbetar för 100 % återvinningsbara förpackningar, att inte skicka något avfall till deponi och med att minska svinnet i hela kedjan ut hos konsument. ”Zero waste” är målet i vår strategi Global growth 2020. För att uppnå denna nollvision har vi satt upp tre mål.